Štúdium životného prostredia na vysokej škole

Zaujíma vás ochrana životného prostredia? Chceli by ste ju študovať?