Zmeníme sa my či príroda?

Minulý rok sme ukradli krásu z prírody, teraz ju kradneme z umenia.