Elektromobilita v Senici

Pre rozvoj tohto typu dopravy je nevyhnutnou podmienkou najmä sieť dobíjacích staníc.