GGB Slovakia šetrí energiami

Výrobný závod intenzívne podporuje ochranu prírody.