Environmentálne k športu

Európske mesto športu - Banská Bystrica je environmentálne aktívne mesto.