Že Zem si treba vážiť vie aj Gymnázium Dunajská

Environmentálne dni a dni ochrany zdravia zvyšujú environmentálnu uvedomelosť a spoločenskú zodpovednosť študentov.