Ako funguje eko výchova na slovenských školách?

Slovensko sa zaradilo k skupine štátov, ktoré sa environmentálnej výchove venujú už v materských školách.