Najväčšej spišskej firme záleží na planéte

Embraco na recykláciu smeruje až 98,5 % odpadu vyprodukovaného v závode.