Vytvorme spoločne čistejšie, krajšie a zdravšie prostredie

Je potrebné ukázať našej budúcej generácie správnu cestu v oblasti nakladania s odpadmi.