Ekotopfilm medzi študentmi Ekonomickej univerzity

Na pôde Ekonomickej univerzity v Bratislave sme premietli dokumentárne filmy zamerané na problematiku vody a ropy.