Prirodzene o prírode vo Vrbovom

Večer plný skvelých dokumentárnych filmov v Dome Kultúry.