V Rožňave o prírodnom turizme

Filmový festival so sprievodnou diskusiou v divadle Actores.