Ako žiť bez odpadov?

Každý vieme žiť udržateľnejšie. Prečo recyklovať, keď vieme vzniku odpadu jednoducho predchádzať?