Bratislavský región v hrsti!

Krajská organizácia cestovného ruchu Turizmus regiónu Bratislava je tiež EKO.