Priateľsky a zodpovedne k životnému prostrediu výchovou detí

Pozdvihnutie environmentálneho povedomia tvorivým a hravým spôsobom je pre deti dôležité.