Kus zelene vo Veľkom Krtíši

Dlhoročný projekt obnovy parku s cieľom vrátiť doň život.