AVE na Slovensku

Spoločnosť sa zaoberá nielen zneškodňovaním a zhodnocovaním odpadu.