Mizne život v slovenských lesoch?

Hlucháň hôrny je v červenom zozname vtákov Slovenska zaradený medzi silne ohrozené druhy. Prečo postupne vymiera zo slovenských lesov?