Stars & Friends patrí v súčasnosti medzi dvadsať najvplyvnejších spoločností na svete, ktoré ponúkajú profesionálny servis pre futbalových hráčov. Ročne zrealizuje viac ako 35 prestupov hráčov, najviac v Európe. Vznik spoločnosti siaha do roku 2005, kedy prišlo k zlúčeniu agentúr Star Factory a Stars & Friends. Následne v roku 2006 spojila spoločnosť svoje agentúry v Rakúsku, Nemecku a na Slovensku a pod strechou holdingu sa stala skutočne veľkým hráčom na futbalovej scéne. V roku 2007 sa pod vedením Karola Csonta, medzinárodne uznávaného agenta a majiteľa spoločnosti  reorganizovala a s konceptom troch pilierov Push, Guide, Support si určila filozofiu, ktorej je verná dodnes.

Zdroj: unsplash.com

Koncept Push, Guide, Support predstavuje profesionálny skauting, vyhľadávanie talentovaných hráčov, následnú starostlivosť o každého mladého hráča, kompletný servis pre profesionálnych hráčov a samozrejme to najdôležitejšie – transfery. Cieľom je vytvárať každému futbalistovi individuálnu starostlivosť šitú presne na mieru, aby sa mohol naplno sústrediť na svoju športovú kariéru. Samotný talent niekedy nestačí a nie je vždy zárukou úspešnej kariéry. Na úspech sú potrebné ideálne podmienky a podpora. Model Stars & Friends Slovensko preto zahŕňa všestranné poradenstvo a služby pre hráčov nielen v športovej oblasti, ale aj v ďalších oblastiach, ktoré ovplyvňujú úspešný profesijný život.   

Zdroj: unsplash.com

Slovenská pobočka STARS & FRIENDS aktuálne zastrešuje približne sedemdesiat mladých hráčov a približne 20 TOP hráčov, medzi ktorých patria mená ako Martin Škrteľ, Juraj Kucka, Milan Škriniar, Tomáš Hubočan, Lászlo Beneš, Adam Nemec, Ján Ďurica, Matúš Bero a mnohí ďalší.

Prostredníctvom svojej celoeurópskej siete pomáha pobočka budúcim hviezdam – tzv. STARS k národnej, ale aj k medzinárodnej športovej kariére. Stars & Friends aktuálne pôsobí v 13tich krajinách, medzi ktoré okrem Slovenska patrí Rakúsko, Nemecko, Česká republika, Maďarsko, Rusko, Turecko, Chorvátsko, Srbsko, Nórsko, Portugalsko, Dánsko, Holandsko, pričom na celom svete zastupuje viac ako 600 hráčov.

V blízkej budúcnosti sa črtá vznik nových stanovíšť v dôležitých futbalových krajinách, vďaka čomu bude môcť spoločnosť ponúkať svoju filozofiu kompletných služieb postupne po celom svete a to na najvyššej možnej úrovni. Časté stretávanie sa tímu ľudí, tzv. FRIENDS z celej Európy, tak už dnes umožňuje ľahšiu a permanentnú výmenu nápadov a kreatívnych riešení v rámci futbalového biznisu.

Zdroj: unsplash.com

V spoločnosti STARS & FRIENDS, ktorá na Slovensku zastrešuje množstvo známych slovenských futbalistov pôsobiacich v tých najlepších zahraničných kluboch, si plne uvedomujú aj  nevyhnutnosť pomoci tým, ktorí to najviac potrebujú. Aj práve preto v roku 2010 vznikla pri tejto spoločnosti STARS & FRIENDS Nadácia, v ktorej sa aktívne realizujú a prispievajú do nej nielen hráči patriaci pod agentúru, ale aj jej zamestnanci. Krstným otcom nadácie je Ian Ayre, výkonný riaditeľ FC Liverpool. Okrem podpory sociálne slabších a znevýhodnených skupín obyvateľstva sa v nadácii venujú aj podpore mladých futbalových talentov, ktorým ich rodinná sociálna situácia nedovoľuje dorásť na hráča reprezentačnej úrovne. Deti sú tak kompletne materiálovo vybavené, aby sa mohli naplno venovať športu, ktorý ich baví a napĺňa a absolvujú rôzne futbalové podporné aktivity, tábory, či tréningové kempy organizované spoločne s partnermi nadácie.

STARS & FRIENDS je partnerom regionálnej TOUR festivalu Ekotopfilm – Envirofilm. Za podporu festivalových aktivít ďakujeme.

Komentáre