K tradičným sprievodným podujatiam festivalu filmov o udržateľnom rozvoji Ekotopfilm – Envirofilm patrí aj špeciálny program pre žiakov základných a stredných škôl – Junior festival. Rozdiel oproti „dospeláckemu“ programu je hlavne vo výbere envirofilmov vhodných svojou tematikou a spracovaním na premietanie pre mladú generáciu návštevníkov festivalu, ale aj vo forme sprievodných aktivít. Informácie o ochrane a tvorbe životného prostredia, ale aj o udržateľnom rozvoji sú im sprostredkúvané zábavnými interaktívnymi formami, ktorých cieľom je zvyšovanie ich environmentálneho povedomia.

Zdroj: SAŽP

Slovenská agentúra životného prostredia (SAŽP) spestrí tento rok Junior festival aktivitami venovanými environmentálnym globálnym problémom, ktoré vychádzajú z Agendy 2030 a dotýkajú sa každého z nás. Pripravené budú štyri stanovištia SAŽP: EcoCubes; Triedim, triediš, triedime; Les a Prírodná maľovanka, prostredníctvom ktorých sa mladí návštevníci festivalu zábavnou interaktívnou formou oboznámia s množstvom informácií o ochrane a tvorbe životného prostredia a získajú konkrétne praktické návody, ako môžu svojím správaním prispieť k  pozitívnej zmene. Budú mať možnosť preukázať znalosti z oblasti ochrany životného prostredia a svoju šikovnosť pri riešení rôznych úloh a súťaží. Spolu s mladou generáciou si pripomenieme aj štvrťstoročie činnosti SAŽP v prospech ochrany a tvorby životného prostredia.

Zdroj: SAŽP

Sprievodný program Junior festivalu podporia 3. mája 2018 svojimi aktivitami aj Národná zoo Bojnice, Slovenské banské múzeum, Slovenské múzeum ochrany prírody a jaskyniarstva a Štátna ochrana prírody. Program obohatia o tvorivé dielne, predstavia ZOO školu aj s kontaktnými zvieratami, pozvú na Potulky lesom a umožnia napríklad aj zapojenie mladých návštevníkov festivalu do aktivít praktickej environmentálnej výchovy zameranej na prezentáciu ochrany medveďa hnedého.

Všetci ste na tento zaujímavý program pozvaní 🙂

Komentáre