Najmä v posledných rokoch cítime aj na našom území globálne otepľovanie, ktorého dopady môžeme zmierniť napríklad aj výsadbou stromov a kríkov. Mesto Senec získalo finančné prostriedky od Bratislavského samosprávneho kraja v hodnote 7 000 eur, ktoré využije na výsadbu 40 kusov nových stromov a 40 kríkov. Aké rastliny pribudnú?

Zdroj: mesto Senec

Budú to najmä jasene, javory, okrasné čerešne, platan a ambrovník a kríkov drieň, tavoľa a bradavec. Dve sídliská v meste sa tak oživia novou zeleňou, konkrétne na Jesenského ulici, kde sú dvanásťposchodové domy a na Inoveckej, kde sú šesťposchodové. Stromy a kríky zlepšia život obyvateľov bytoviek, skrášlia prostredie a pomôžu udržať vhodnú mikroklímu, ktorú obyvatelia ocenia najmä v horúcich mesiacoch. Rastliny budú vysadené do konca októbra, aby sa počas jesene a zimy poriadne zakorenili a pripravili na rast v novom roku. A práve na Inoveckej ulici má mesto neskôr záujem vybudovať aj detské ihrisko, ktorému zeleň a prirodzený tieň stromov len prospejú.

Zdroj: mesto Senec

Dôležitosť zelene si uvedomujú aj obyvatelia mesta a niektorí z nich aj iniciatívne pomáhajú. Na Kysuckej ulici na jar spoločne vysadili stromy, o ktoré sa neskôr aj starali. Letným horúčavám padlo za obeť niekoľko z nich, ale vďaka polievaniu zo strany mesta a dobrovoľníkov sa všetky ostatné podarilo udržať pri živote, aby mohli ďalej rásť.

Zdroj: mesto Senec

Spolupráca inštitúcií a občanov teda v Senci počas tohto roka priniesla svoje ovocie. Na Kysuckej ulici stromy už sú a na Jesenského a Inoveckej do konca októbra pribudnú. Pomôcť môže každý, aj ten, kto nemá záhradu, môže aspoň počas letných mesiacov pomôcť tým, že poleje aspoň jeden strom.

Komentáre