Senec sa nachádza 25 kilometrov severovýchodne od Bratislavy, pri diaľnici D1 a na významnom európskom železničnom ťahu Praha-Bratislava-Balkán. Mesto je vzdialené 27 km od rakúskych hraníc a 28 km od maďarských hraníc. Podľa posledného sčítania obyvateľov v roku 2011 mal Senec 17 050 a v súčasnosti má 18848 obyvateľov, čo demonštruje dynamický rast mesta vplyvom ekonomickej migrácie do Bratislavy a jej okolia.

Mesto Senec je známe predovšetkým ako významné slovenské letné turistické centrum, ktoré je príťažlivé na bývanie nielen pre blízkosť Bratislavy, ale aj pre kvalitné životné prostredie a rekreačný areál Slnečných jazier.  

Zdroj: mesto Senec

Senec ako kúpeľné mesto má eminentný záujem na propagácii ekologického myslenia a na jeho premietnutie do každodennej praxe. Mesto podporuje udržateľnú mestskú mobilitu. Pod gesciou Mestského úradu v Senci sa mesto každoročne zúčastňuje celoslovenskej kampane Do práce na bicykli. Z roka na rok sa do nej zapája viac tímov aj jednotlivcov. 

Deň elektromobility v Senci

Aj v rámci kampane Európsky týždeň mobility povzbudzuje svojich obyvateľov, aby  využívali alternatívne dopravné prostriedky namiesto osobných motorových vozidiel. Prostredníctvom Regionálnej rozvojovej agentúry Senec – Pezinok sa naše mesto zapojilo do medzinárodného projektu eGUTS. V rámci tohto projektu budú v Senci nainštalované a testované elektrické nabíjacie stanice, ktoré prispejú k rozvoju elektromobility v našom meste aj v širšom regióne.

S festivalom Ekotopfilm – Envirofilm zavítame do Senca 22. novembra 2018.

Komentáre