Mesto Ružomberok za posledné roky vynakladalo energiu do dobudovania diaľnice D1 Hubová-Ivachnová, vrátane tunela Čebrať, ktorá je kľúčová pre vytvorenie modernej dopravnej spojky medzi východom a západom Slovenska. Vzhľadom na prehustenú dopravu, ktorou toto mesto trpí, by diaľničné spojenie s obchvatom mesta pomohlo životnému prostrediu znížením pevných prachových častíc, ktoré sú spôsobované aj dopravou.

Park Š. N. Hýroša

Geografická poloha mesta, ktoré je obklopené horami, často spôsobuje inverziu – predovšetkým v zimných mesiacoch. Tá v spojení s lokálnymi kúreniskami, priemyslom a dopravou vytvára smogovú situáciu, ktorá vo vážnych prípadoch môže viesť k vzniku rôznych chronických ochorení, predovšetkým dýchacieho traktu. Aj to bol dôvod, pre ktorý sa mesto rozhodlo vytvoriť špeciálnu komisiu, Komisiu pre riešenie problematiky zápachu a prašnosti, ktorá sa zaoberá možnosťami pomoci ovzdušia v meste. Vďaka nej sa vytvára akčný plán boja so znečisteným ovzduším v meste, vznikajú rôzne projekty so Slovenským hydrometeorologickým ústavom, ktoré vedú k podrobnejšiemu mapingu ovzdušia a zdrojov jeho znečistenia.

Ružomberok

Poslednou aktuálnou aktivitou mesta je budovanie dynamickej zelenej vlny. Mesto vychádza z filozofie, že čím skôr tranzitná doprava prejde mestom bez prestávky, tým menej škodlivín tu po sebe zanechá. Preto vybojovalo „bolestné opatrenie“ za meškanie dostavby diaľnice a prinútilo kompetentných, budovať celkom novú sieť svetelného značenia, ktorá bude vyhodnocovať hustotu dopravy a podľa nej prispôsobovať funkciu zelenej vlny.

Komentáre