Vnímame veľmi pozitívne, že v Trnavskom kraji stúpa záujem o ochranu životného prostredia a o tému ekológie ako takej. Kraj aktívne podporuje ekologické aktivity a šírenie osvety medzi svojími obyvateľmi. Trnavská župa je poprepájaná, a to napríklad i cyklotrasami.

Cyklodoprava ako alternatívna forma dopravy

Cyklodopravu považujeme za dopravu budúcnosti. Už teraz má Trnavská župa viaceré obľúbené cykloturistické úseky, medzi ktoré patria napríklad trasy Madunice – Piešťany – Nemšová, Rieka Morava – Vytržina – Holíč, Záhorská cyklomagistrála. Tu to však nekončí. Trnavský kraj sa púšťa do veľkého projektu Vážskej cyklomagistrály, ktorý bude financovaný prostredníctvom eurofondov. 

Veľký Skalický okruh

Európsky týždeň mobility

Dostať ľudí z áut do verejnej dopravy je dlhodobým cieľom samosprávneho kraja. Obyvatelia Trnavskej župy majú počas Európskeho týždňa mobility 50 % zľavu na cestovanie prímestskými autobusovými spojmi. Župa nechce zostať len pri jednorázových akciách, pracuje na tom, aby ľudia skutočne nechali svoje autá doma a využívali alternatívne formy dopravy.

K ochrane životného prostredia pomôže aj nízkouhlíková stratégia

Trnavská župa začiatkom roka 2019 získala nenávratný finančný príspevok z fondov Európskej únie na vypracovanie a implementáciu nízkouhlíkovej stratégie. Projekt bude prioritne zameraný na nízkouhlíkové opatrenia, energetickú efektívnosť, využívanie OZE s ohľadom na ochranu životného prostredia, najmä v súvislosti s produkciou emisií skleníkových plynov a emisií znečisťujúcich látok do ovzdušia. Začiatok realizácie projektu je plánovaný na apríl 2019, pričom celková dĺžka realizácie projektu bude 18 mesiacov.

Trnavský samosprávny kraj podporuje aj ostatné mestá v kraji. V roku 2017 v rámci výzvy Podpora mládežníckych aktivít TTSK boli podporené projekty združenia Modrý lev Holíč na revitalizáciu prameňa Pasienky. V tom istom roku sa v meste uskutočnil aj festival Ekotopfilm.

Trnavský samosprávny kraj je otvorený ekologickým aktivitám a inováciám. Obyvatelia i vedenie župy si totiž uvedomuje dôležitosť zodpovedného prístupu k životnému prostrediu či prírodným zdrojom.

Komentáre