Okrem filmového programu počas festivalu opäť prinášame sprievodné diskusie. Diskusie „mimo plátna“, ktoré sa venujú aktuálnym problémom a súčasnému dianiu. Festivalom preto budú rezonovať témy odlesňovanie, správa chránených území a národných parkov, ďalej ochrana prírodných zdrojov, znečistenie zdrojov pitnej vody, taktiež zhodnocovanie odpadov a kompostovanie, a povenujeme sa aj včelám a výhodám rastlinnej stravy.

VODA NAD ZLATO

Zdroj: pixabay.com

Slovensko sa pýši svetovými zásobami podzemnej vody, ktorá je väčšinovým zdrojom pitnej vody. Môžeme piť zdravotne nezávadnú vodu z vodovodného kohútika, čo je luxus, ktorý si často neuvedomujeme v porovnaní s inými krajinami sveta. Problémy s nedostatkom či znečistením vodných zdrojov zasiahli rôzne kúty sveta a nevyhli sme sa im ani my. V bratislavskej Vrakuni je kontaminovaná spodná voda, na Mlynských nivoch namerali vysokú koncentráciu ropných látok z bývalej rafinérky a okolité obce boli nedávno odrezané od pitnej vody v domácnostiach kvôli pesticídom. Aká je kvalita vody na Slovensku? Aké scenáre nás čakajú v súvislosti s klimatickými zmenami? Dozviete sa na diskusii v Bratislave v stredu 2. mája o 18:00 v Hoteli Tatra.

AKÝ JE STAV SLOVENSKÝCH LESOV?

Zdroj: pixabay.com

Aký je stav slovenských lesov? Iniciatíva #mysmeles na jeseň 2017 rozprúdila v spoločnosti diskusiu a záujem o stav slovenských lesov. Do sporu sa dostali aktivisti a lesníci, najmä čo sa týka správy chránených území. Kto je zodpovedný za súčasný stav lesov a národných parkov? Čo požadujú aktivisti a aká je reakcia zodpovedných rezortov? Téme lesov sa budeme v rámci diskusií venovať aj v Bratislave vo štvrtok 3. mája o 18:00 v Hoteli Tatra aj v Banskej Bystrici v stredu 2. mája o 18:30 v Cinemax Banská Bystrica.

AKO KOMPOSTOVAŤ V MESTE?

Zdroj: pixabay.com

Slovensko je v recyklácii na chvoste zoznamu členských krajín EÚ. Momentálne recyklujeme 23% odpadov, do roku 2020 sme sa zaviazali zvýšiť mieru recyklácie na 50%. Ako to dosiahnuť? Veľkú časť komunálneho odpadu v našich domácnostiach tvorí biologicky rozložiteľný odpad, ktorý končí nezhodnotený na skládke alebo v spaľovni. Ako vieme bioodpad zhodnotiť? Kompostovaním! Ako kompostovať v meste, v rodinných domoch či bytových domoch? Poradia odborníci na slovo vzatí na diskusii v Bratislave v piatok 4. mája o 18:00 v Hoteli Tatra a v Banskej Bystrici vo štvrtok 3. mája o 18:30 v Cinemax Banská Bystrica.

DOMÁCNOSŤ BEZ ODPADOV

Zdroj: pixabay.com

Pri odpadoch zostaneme aj pri téme predchádzania ich vzniku. Každý obyvateľ Slovenskej republiky vyprodukoval v roku 2015 priemerne 348 kg komunálneho odpadu. Z tohto množstva dokázal zrecyklovať a skompostovať necelých 70 kg. Zvyšok skončil na skládkach alebo v spaľovniach odpadov. Rozmýšľate nad tým, ako znížiť množstvo vyhadzovaných odpadov? Je reálne v slovenských podmienkach recyklovať a kompostovať viac? Pridajte sa aj vy k stále väčšiemu množstvu aktívnych ľudí, ktorým nie je ľahostajné, v akom životnom prostredí žijú. V Banskej Bystrici v pondelok 30. apríla o 18:10 v Cinemax Banská Bystrica.

VČELY V OHROZENÍ

Zdroj: Andrej Krbyla

Určite ste počuli informáciu, že včiel z roka na rok ubúda. Život bez nich by sme si len veľmi tažko dokázali predstaviť, pretože opeľujú 2/3 plodín, ktoré sa dostávajú na náš stôl. Kto reálne ohrozuje včely? Je to vírus, baktéria, iný živočích, alebo dokonca človek a jeho činnosť? Aké výzvy čakajú včely a včelárov v 21.storočí? Bude to boj o prežitie, alebo len robíme zbytočné haló? Dozviete sa na prednáške v Banskej Bystrici v piatok 4. mája o 18:30 v Cinemax Banská Bystrica.

LEŽÍ BUDÚCNOSŤ PLANÉTY AJ NA NAŠOM TANIERI?

Zdroj: pixabay.com

Klimatická zmena je strašiakom týchto dní. Živočíšna výroba sa podieľa na emisiách skleníkových plynov viac ako všetky formy dopravy dokopy. Leží odpoveď na klimatickú zmenu v našom jedálničku? Aký dopad na naše životné prostredie má výber potravín, ktoré každodenne konzumujeme. Aké jednoduché kroky môže každý z nás urobiť, aby sme prispeli ku zlepšeniu stavu našej planéty? Dozviete sa na prednáške v Banskej Bystrici v utorok 1. mája o 17:45 v Cinemax Banská Bystrica.

Milí návštevníci, veríme, že festivalové témy vás zaujali a prídete sa do diskusií zapojiť osobne. Pre bližšie informácie sledujte náš program, kde vám predstavíme hostí jednotlivých diskusií a prednášok.

Komentáre