V centre okresného mesta Prievidza si elektromobil dobijete do polhodiny. Praktické možnosti, ako tento čas stráviť, ponúka bohatá občianska vybavenosť centrálnej zóny.

Po pol roku od sprístupnenia prvej rýchlonabíjacej stanice pre vozidlá s elektrickým pohonom v Považskej Bystrici Trenčiansky samosprávny kraj (TSK) odovzdal do užívania v poradí druhú nabíjačku v regióne Hornej Nitry. Trojlístok rýchlonabíjacích staníc, ktoré majú vytvoriť základnú infraštruktúru pre elektromobily jazdiace na území kraja, už čoskoro uzatvorí nabíjacia stanica v Starej Turej. Sieť univerzálnych nabíjacích staníc kraj buduje v súlade s cieľmi projektu Zelená župa, ktorého súčasťou je aj podpora elektromobility.

Zdroj: Trenčiansky samosprávny kraj

Elektromobily dočasne dobijú bezplatne

Služby rýchlonabíjacej stanici v Prievidzi môžu súčasne využívať dve vozidlá na elektrický pohon. Majitelia elektromobilov tu batériu vozidla na 80% dobijú do 30 minút, v tomto období tak navyše môžu urobiť bezplatne. „Nabíjacia stanica sa nachádza v zóne hlavného priechodu cez mesto a je dobre viditeľná, takže ľudia by sa mali ľahko zorientovať a na parkovisko sa dostať. V okolí je súd, polícia, obchody, úradné inštitúcie či archív katastra,“ priblížil majiteľ Regionálneho obchodného centra v Prievidzi Vladimír Podoliak, ktorý TSK pri myšlienke vybudovania elektronabíjačky vyšiel v ústrety. Kým sa vozidlo nabíja na označenom parkovacom mieste pri obchodnom centre, jeho majiteľ má po pár krokoch k dispozícii centrálnu mestskú zónu, samotné priestory Regionálneho obchodného centra či dokonca Klientske centrum štátnej správy. Okrem vypitia kávy si tak môže vybaviť napr. aj nevyhnutné papierovačky.

Nabíjacia stanica má výkon 50kW a ponúka tri typy konektorov, ktoré sú kompatibilné so všetkými typmi elektromobilov v súčasnosti dostupných na európskom trhu. V druhom polroku uplynulého roka ich len po slovenských cestách jazdilo viac ako päťsto. Aby sa ich počet mohol zvyšovať, nevyhnutné je aj rozširovanie infraštruktúry pre tieto vozidlá. „Ministerstvo hospodárstva SR očakáva, že počet elektromobilov do roku 2025 vzrastie až na 20 tisíc. S rozvojom elektromobility veľmi úzko súvisí infraštruktúra nabíjacích staníc. Naším zámerom nie je budovať iba rýchlonabíjacie stanice, sieť nabíjačiek chceme rozšíriť aj o tie klasické, ktoré by sme radi umiestnili do niektorých z 80 zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti Trenčianskeho samosprávneho kraja,“ komentoval župan Jaroslav Baška, ktorý je autorom myšlienky projektu Zelená župa. Zároveň podotkol, že župa plánuje o elektromobily rozšíriť aj autopark zariadení v jej pôsobnosti; či už zariadení sociálnych služieb, škôl či napr. aj nemocníc. Samotný Úrad TSK dnes jazdí na troch župných elektromobiloch, štvrtý využíva krajská organizácia cestovného ruchu Trenčín región.

Zdroj: Trenčiansky samosprávny kraj

Uvedenia nového zariadenia do prevádzky sa zúčastnili aj poslanci krajského zastupiteľstva Jozef Stopka a Richard Takáč, prednostka Okresného úradu v Prievidzi Silvia Siváková, zástupcovia Správy ciest TSK a Regionálneho obchodného centra.

Dotáciu na kúpu elektromobilu dostanete aj v tomto roku

Myšlienku TSK ako Zelenej župy prišiel na stredajšie symbolické sprístupnenie rýchlonabíjacej stanice podporiť aj Rastislav Lauko, člen výkonného výboru Slovenskej asociácie pre elektromobilitu. „Perspektívu rozvoja elektromobility vidím veľmi pozitívne. Sme veľmi radi, že sa vláda Slovenskej republiky rozhodla predĺžiť dotačnú schému na podporu nákupu elektromobilov. Dôležité však je aj to, čo sa deje po technologickej stránke vo svete. Každá veľká automobilka už má vo svojej ponuke aj elektromobil, takže ich ponuka i počet  sa neustále zvyšuje. Jazdné vlastnosti, predovšetkým dojazd, sa neustále zlepšujú, cena klesá, resp. sa zvyšuje úžitková hodnota vozidla,“zhodnotil s tým, že aj na slovenských cestách sa eviduje vysoké tempo nárastu týchto vozidiel. „Elektrické vozidlá bez relevantnej infraštruktúry nevedia existovať, preto som veľmi rád, že v regióne hornej Nitry máme prvú rýchlonabíjaciu stanicu. Je veľmi dôležité, aby mestá a obce, prípadne samosprávne kraje išli príkladom a ukázali, že elektromobilita je reálna alternatíva,“ dodal.

Všetky tri rýchlonabíjacie stanice, ktoré už čoskoro vytvoria základnú kostru podpornej infraštruktúry pre elektromobily, kraj vysúťažil zaokrúhlene za 97 tis. € s DPH. Zakúpenie nabíjacích staníc aj ich samotná inštalácia je plne hradená z rozpočtu Trenčianskeho samosprávneho kraja. V súčasnosti sa na Slovensku nachádza viac ako 100 verejných nabíjacích staníc a asi 350 neverejných.

Trenčiansky samosprávny kraj je partnerom regionálnej TOUR festivalu Ekotopfilm – Envirofilm. Za podporu festivalových aktivít ďakujeme.

Komentáre