Ak sa ocitnete v Trnave a dostanete chuť vymeniť rušný mestský život za oddychový relax niekde v prírode, nemusíte chodiť ďaleko. V okrese Trnava sa nachádza rad prírodných zaujímavostí, ktoré stojí za to vidieť.

Pre milovníkov prírody tu je prírodná rezervácia Bolehlav, zachovalá ukážka lesných spoločenstiev bukovo-dubového a dubovo-bukového vegetačného stupňa, nachádzajúca sa na juhovýchodnom okraji Malých Karpát neďaleko obce Dolné Orešany, ktorý ponúka turistickú trasu vhodnú aj pre turistov-začiatočníkov. Na prírodnú pamiatku, ojedinelý geologický útvar kaňonovitého rázu  Čertov žľab narazíte severnejšie, blízko mesta Smolenice.

Priehrada Buková, autor fotografie: Miroslav Valent

Pre tých, ktorí nemajú problémy z uzatvorenými priestormi, je určená jediná sprístupnená jaskyňa Malých Karpát, Jaskyňa Driny. Narozdieľ od iných známych jaskýň Slovenska, predstavuje sústavu užších puklinových chodieb, avšak s čarokrásnou kvapľovou výzdobou.

Jaskyňa Driny, autor fotografie: Miroslav Valent

Navštíviť môžete taktiež Ľahký kameň, kde nájdeme jedinečné krasové výtvory z penovcov a travertínov v Malých Karpatoch.

Ľahký Kameň – Travertínové jazierka, autor fotografie: Miroslav Valent

Tieto prírodné úkazy je potrebné chrániť a o to sa usiluje aj Trnavský samosprávny kraj. Jedným z kompetencií samosprávnych krajov je posudzovanie vplyvov na životné prostredie. Tzv. Environmental Impact Assessment (EIA), je považované za jeden z hlavných nástrojov medzinárodnej environmentálnej politiky na uskutočňovanie trvalo udržateľného rozvoja. Vo vyspelých krajinách sa uplatňuje viac ako tri desaťročia.

Trnavský samosprávny kraj (TTSK) sa okrem cieľov EIA venuje rôznym aktivitám súvisiacich s environmentálnou politikou. Zorganizovali rad konferencií – Záhrady pre úžitok a relaxáciu v Trnavskom kraji, Energetické zdroje regiónov (ekologické zdroje), Integrovaná produkcia a ochrana ovocných drevín a Konferencia o životnom prostredí v TTSK.

V roku 2017 TTSK podporil v rámci grantového programu rad aktivít z okresu Trnava, ako bolo Spoločenstvo Tulipánci, Mestská rada mládeže v Trnave, obec Kátlovce, Bíňovce, Dlhá, Majcichov, Vlčkovce, Trstín, Bohdanovce nad Trnavou, Hrnčiarovce nad Parnou, združenie Mládež aktívne, o. z., Spoločenstvo Hrubáci, DOMKA – združenie saleziánskej mládeže, združenie Communium basilica, Brestovanské Fajn Centrum, o. z., Krízové centrum, o. z., Zelená pre krajší svet a ďalšie projekty s ekologickou tematikou.

V ročenke TTSK sa pravidelne objavujú kapitoly Poľnohospodárstvo, Prírodné bohatstvo kraja, Aktivity TTSK v oblasti cyklotrás, Príroda TTSK, Voda a vodné plochy v kraji, Chránené územia TTSK, Poľnohospodárstvo, Poľovníctvo a rybárstvo v kraji. Prírode je venovaná aj časť reprezentačnej publikácie o kraji Rodný môj kraj.

TTSK a jeho organizácie vydali taktiež rad publikácií zaoberajúcich sa ekológiou. Sú to publikácie Mlynárstvo na malom Dunaji a Váhu, Monografia  – Regionálna spolupráca, prihraničná kultúra a rozvoj vidieka, Baťov kanál, Zoskupenie Rába Dunaj Váh, Eko-check J. Bohunice s kapitolami Emisie, Prírodné zdroje, Ochrana klímy a životného prostredia  a Spotreba energie a podiel obnoviteľných zdrojov. Rovnaká publikácia vyšla v roku 2012 o Trnave.

Trnavský samosprávny kraj v rámci svojich zelených aktivít podporuje aj festival Ekotopfilm – Envirofilm v Trnave, ktorý sa koná už zajtra, 12. októbra 2017. Srdečne vás naň pozývame 🙂

Zdroj: Ivan Krajčovič (TTSK)

Komentáre