.

Natočili ste dokumentárny film? Prihláste ho na jubilejný 45. ročník Medzinárodného filmového festivalu EKOTOPFILM – ENVIROFILM 2018!

Vážení režiséri, producenti, prihlasovatelia,

odteraz máte možnosť prihlásiť filmy s tematikou životného prostredia, ekológie a trvalo udržateľného rozvoja na Medzinárodný filmový festival EKOTOPFILM – ENVIROFILM 2018. Festival funguje na Slovensku už od roku 1974 a každý rok sa ho zúčastní vyše 10 000 návštevníkov.

.

Filmy môžete prihlasovať v termíne od 1. októbra 2017 do 31. decembra 2017. Prosíme nezabudnite si pozorne preštudovať štatút festivalu pred prihlásením filmu.

Prihlasovanie filmov je uskutočňované prostredníctvom bezplatnej prihlasovacej platformy FilmFreeway, ktorá celý proces zrýchľuje a uľahčuje. Stačí si vytvoriť profil, nahrať film a potrebné informácie ako projekt a následne prihlásiť projekt na festival cez uvedený link nižšie.

Súťažíme v šiestich kategóriách, prihlasovať môžete filmy zamerané na:

A | Za poznaním prírody (max 60 min) – Prírodopisné filmy informačno-zábavného charakteru, ktoré kreatívnym spôsobom skúmajú ekosystémy a ich obyvateľov (ľudí, flóru, faunu). Poukazujú hlavne na vzťah medzi obyvateľmi Zeme a ich životným prostredím, s dôrazom o snahu zachovať si svoju pozíciu a aj naďalej napredovať.

B | Úspešné príbehy (max 60 min) – Filmy o jednotlivcoch alebo skupinách a ich snahe o udržateľnosť životného prostredia. Ich úspech je výsledkom zmeny postoja, správania alebo technologického riešenia. Filmy by mali predstavovať nové aktivity, projekty, či nové technológie, ktoré sú úspešným riešením ekologických problémov a kvality života.

C | O čom treba hovoriť (max 60 min) – Filmy o aktuálnych ekologických problémoch a krízach, o ich dopade na životné prostredie a kultúru v globálnom či lokálnom rozmere. Problémy môžu byť výsledkom prírodných javov napr. klimatické zmeny, sucho, búrky, záplavy či zemetrasenia, alebo môžu byť výsledkom aktivít človeka napr. nárast populácie, ničenie životného prostredia, drancovanie prírodných zdrojov či zlé hospodárenie s odpadmi, atď.

D | Krátke (max 15 min) – Krátke filmy na zamyslenie a inšpiráciu zamerané na ekológiu, prírodné vedy, environmentálne problémy a udržateľnosť. Reklamné spoty a filmy neakceptujeme.

E | Celovečerné: Udržateľnosť a MY (60 a viac min) – Filmy, ktoré v globálnom meradle ozrejmujú význam udržateľnosti, inšpirujú a nabádajú k zmene myslenia a správania voči našej planéte.

F | Deti (max 15 min) – Filmy zamerané na environmentálnu výchovu (napr. zber a recyklácia, ohrozené živočíšne a rastlinné druhy, ochrana životného prostredia atď.), ktoré rozvíjajú láskyplný a úctivý vzťah k našej planéte Zem.

.

O víťazoch aktuálneho ročníka rozhoduje Medzinárodná porota.

V prípade otázok prosím kontaktujte: Tereza Gemeranová info@ekotopfilm.sk

Tešíme sa na vaše filmy a prajeme vám veľa šťastia v súťaži!

Komentáre