O tom, že mestu Prievidza a jeho obyvateľom záleží na tom, v akom meste žijú svedčí aj veľká aktivita v starostlivosti o miestnu zeleň a parky. S pomocou viacerých partnerov a vďaka účasti obyvateľov mesta sa toho stihlo za posledné roky už mnoho.

Venujeme sa revitalizácii našich parkov, ktorým sa snažíme vrátiť atraktívnosť, t.j. aby sa ľudia vracali na tieto miesta oddychu. V Mestskom parku sme revitalizovali jazierko, doplnili work-outové ihrisko a ďalšie zaujímavé veci. Z dlhodobého hľadiska pripravujeme výstavbu cyklotrasy, ktorá bude smerovať práve cez Mestský park. Zmenami prešli aj ďalšie parky a to park Skotňa a v súčasnosti lokalita zelene –tzv. park pred Úradom práce,“ povedal Michal Ďureje, hovorca mesta Prievidza.

zdroj: prievidza.sk

Angažovanosť a uvedomelosť Prievidžanov nás veľmi teší a veríme, že náš festival v tomto meste ľahko nájde svojho diváka. Okrem pútavých dokumentov pre vás pripravujeme aj prednášku, kde sa dozviete veľa zaujímavého o problematike odpadov a o tom, ako môžete prispieť k zlepšovaniu súčasnej situácie.

Tešíme sa do vášho zeleného mesta v utorok 20.09.2016 a dúfame, že vás tam bude čo najviac, kedže vstupné sa na náš program neplatí 🙂

Viac informácií o festivale v Prievidzi nájdete aj na Facebooku.

Komentáre