S najlepšími dokumentami tohto festivalového ročníka prichádzame 25. septembra do Prievidze. Nebude chýbať ani náš program mimo plátna, kde sa naučíme ako si zaviesť „Domácnosť bez odpadov“.

Zdroj: prievidza.sk

Mesto Prievidza je už druhý rok partnerom festivalu Ekotopfilm – Envirofilm, podujatie privítala aj sama primátorka mesta Prievidza Katarína Macháčková: „Teší ma, že aj Prievidza sa stala miestom konania festivalu Ekotopfilm – Envirofilm. Druhý ročník v našom meste je toho dôkazom. Práve akcie a podujatia, ktoré sú zamerané na environmentálne prostredie pozitívne menia správanie spoločnosti vo vzťahu k životnému prostrediu. Všetci si želáme, aby prostredie v ktorom žijeme bolo čo najzdravšie, pretože toto mesto je náš domov.“

Festival v meste Prievidza podporila aj spoločnosť T-T a.s., ktorá v Prievidzi zabezpečuje zneškodňovanie odpadov a separovaný zber.

Mesto Prievidza sa zapája do rôznych environmentálnych aktivít. Príkladom je celoročné podujatie EKOROK s Nestlé, ktorú organizuje už niekoľko rokov. Jeho cieľom je dlhodobo zvýšiť záujem detí i širokej verejnosti o problematiku životného prostredia hlavne vo svojom okolí a zapojiť čo najviac detí do rôznych environmentálnych aktivít. Deti realizáciou rôznych aktivít zvyšujú svoje vedomosti, zručnosti a schopnosti v oblasti ochrany prírody. 

Náš festivalový program v Prievidzi bude naozaj zaujímavý. Srdečne vás všetkých pozývame, nájdete nás v Kultúrnom a spoločenskom stredisku (KaSS) Prievidza.

Komentáre