Ľudská populácia nesie zodpovednosť za zachovanie podmienok života na Zemi pre všetky organizmy. Ak túto zodpovednosť chceme vážne realizovať, musíme začať od najmladšej generácie. 

Aj preto spoločnosť Brantner Fatra s.r.o. organizuje exkurzie pre materské, základné a stredné školy. Žiaci majú možnosť vidieť náučné filmy o uzatvorenom kolobehu recyklácie druhotných surovín a elektroodpadu. Taktiež môžu na vlastné oči vidieť, ako sa doma vytriedené druhotné suroviny ďalej ručne rozdeľujú na triediacej linke zamestnancami spoločnosti, kam tieto upravené zložky putujú a čo sa s nimi deje, a aj skládku nie nebezpečných odpadov Kalnô. Spoločnosť Brantner Fatra s.r.o. sa snaží, aby exkurzie boli založené na zážitku, ktorý zanechá na mladej generácii trvalý odkaz.

Pri príležitosti Dňa Zeme spoločnosť pripravuje každoročne spolu s mestom Martin podujatie pre žiakov základných škôl v okrese mesta Martin. Tematická súťaž sa koná v mesiaci apríl na Divadelnom námestí. Okrem tvorby je pre deti pripravený bohatý program, žiaci sú preskúšaní z rôznych oblastí environmentálnych tém formou kvízov, prezentácie výtvorov, následne vyhodnotení a oceňovaní. Spoločnosť Brantner Fatra s.r.o. pri príležitosti Dňa Zeme organizuje eko podujatie aj v meste Vrútky. V stánku Brantner Fatra s.r.o. si žiaci môžu preskúšať svoje vedomosti z environmentálnej výchovy. 

Brantner Fatra s.r.o. je partnerom aj krásneho podujatia Človek a príroda, ktoré sa koná v Skanzene Martin. Okrem prezentácie odpadového hospodárstva pre detských návštevníkov majú pripravené ekohry, kvízy, osemsmerovky a omaľovánky s environmentálnou tématikou.

Na osvetu a propagáciu separovaného zberu kladie spoločnosť dôraz, pričom sa zameriava hlavne na deti a mládež formou organizácie alebo aj spolupodieľania sa na environmentálnych vzdelávacích projektoch a podujatiach. Cieľom podujatí je pozdvihnutie environmentálneho povedomia detí tvorivým a hravým spôsobom. Spoločnosť Brantner Fatra s.r.o. pripravila z uskutočnených podujatí nápaditý kalendár, ktorý rozmiestňujeme do všetkých tried základných škôl v meste Martin.

Komentáre