Podľa ministra životného prostredia Lászla Sólymosa téma lesy a voda spolu súvisia. Práve lesy sú dôležité v boji proti suchu. Preto aj envirorezort pripravil materiál, ktorý v boji proti suchu chce zalesňovať ohrozené oblasti.

Zdroj: Ministerstvo životného prostredia

Témou tohto ročníka sú voda a lesy. Ako sme na tom s vodou a lesmi na Slovensku?
Nuž minister, ktorý povie, že niet čo zlepšovať, by nemal byť ministrom. Máme samozrejme rezervy, ktoré musíme riešiť. V oboch oblastiach, ktoré mimochodom spolu neraz úzko súvisia.

V čom spolu súvisia?
Ochrana vody čoraz viac súvisí s bojom proti suchu alebo lepšie povedané nedostatku vody. A práve lesy hrajú významnú úlohu v oblastiach, ktoré sú ohrozené vodnou alebo pôdnou eróziou. Len v polovici marca tohto roka vláda schválila náš akčný plán H₂ODNOTA JE VODA. Práve ten obsahuje aj významný cieľ – zalesňovať ohrozené plochy.

Na druhej strane neustále prichádzajú správy o úbytku lesov na Slovensku.
Áno, zachytávam ich a uvedomujem si, že práve budúcnosť našich lesov už nie je len sporom medzi lesníkmi a ochranármi. Diskusia sa stala celospoločenskou. A to je veľmi dôležité. Na ministerstve životného prostredia v tejto diskusii zastávame jasný postoj. Preto aj pracujeme na tom, aby sme naše najvzácnejšie lokality vedeli účinne chrániť.
Napríklad považujeme za kľúčový krok aby v najbližších rokoch dosiahli jedno. Aby v našich národných parkoch bola minimálne polovica územia bezzásahová a štátne pozemky priamo v správe Štátnej ochrany prírody. To obsahuje aj naša Envirostratégia, ktorá čoskoro vstúpi do legislatívneho procesu.

No dobre, ale rúbe sa dnes. Nemalo sa to spraviť už dávno?
Nikdy som nemal ambíciu hodnotiť čo spravili iní. Sústreďujeme sa na jedno, čo ostane po mne.

Miznú aj najvzácnejšie pralesy, ktoré prežili dlhú dobu. Napríklad karpatské bukové pralesy na východe. Nie je to škoda?
Samozrejme to škoda je. No môžem zopakovať len jedno. Odkedy som na rezorte, uskutočnili sa desiatky rokovaní s vlastníkmi lesov v tejto oblasti. Na štátnych lesoch sa už nerúbe. Hľadáme intenzívne cestu, ako sa dohodnúť s vlastníkmi a tento kus prírody zachovať pre ďalšie generácie. Považujem to za jednu z najdôležitejších úloh svojho pôsobenia na rezorte. A veľmi nám pomáha čo som už spomínal – téma les sa stala celospoločenskou. Pohľad na les sa tak mení zo zásobárne dreva na priestor pre relax, ochranu prírody. Verím, že sme na dobrej ceste.

Takisto už roky meškajú zonácie národných parkov.
Tak prvé úspechy už máme na stole. V roku 2016 vstúpila do platnosti zonácia Slovenského raja. Rozloha bezzásahového územia stúpla o 25 percent. A ľudia v blízkosti národného parku začali pociťovať výhody zo zonácie. Tá umožnila naštartovať nové ekoturistické aktivity ako je splav Hornádu alebo sprístupnenie rokliny Kyseľ po 40 rokoch. A z rozvoja turizmu profituje celý región. Tieto skúsenosti sa snažíme ukazovať aj pri rokovaniach v iných oblastiach. A je to pádny argument.

Zdroj: Ministerstvo životného prostredia

Prejdime k otázke vody. Chránime dostatočne vodu na Slovensku?
Ak hovoríme o ochrane vody, máme rezervy, ktoré dnes maximálnou rýchlosťou musíme odstrániť. Predovšetkým na rezorte chceme od základu zmeniť spôsob, akým pozeráme na ochranu nášho najvzácnejšieho prírodného bohatstva. Doteraz jeden agrorezort dohliadal na používanie napríklad pesticídov, rezort zdravotníctva dohliadal na dodávky pitnej vody a envirorezort monitoroval kvalitu podzemnej vody. Nikto sa nepozeral na celok. A to je zmena, na ktorej pracujeme. Tam, kde sú strategické zásoby vody, sa musíme pozerať na celé územie. Nesledovať kto má aké kompetencie, ale postupovať spoločne.

Zdroj: Ministerstvo životného prostredia

A čo preto robíte?
Ideme postupne. Od polovice marca je platná legislatíva, ktorá zásadným spôsobom zvyšuje ochranu vody pred dusičnanmi. Tie predstavujú rovnako vážne ohrozenie ako agrochémia. A nasleduje ďalší krok – takzvaný Lex Žitný ostrov. Ide o historicky prvý zákon určený výlučne na ochranu desiatich najvzácnejších oblastí, v ktorých sa nachádzajú najväčšie zásoby podzemných vôd na Slovensku. Nová legislatíva vytvorí podmienky pre ochranu chránených vodohospodárskych území ako celku. Napríklad zavedie trojrezortné kontroly, ktoré zaistia maximálnu efektívnosť a posilní aj informovanie verejnosti.

Komentáre