Bez energie by nebolo nič – vesmír ani život. Energia je všade a vo všetkom okolo nás – aj v nás. Nevzniká ani nezaniká, len sa premieňa z jednej formy do inej. A bez jej najčistejšej formy – elektriny – si život v civilizácii už predstaviť ani nedokážeme. Ale ako ju vyrobiť bez negatívnych vplyvov na životné prostredie?

Na našom Junior festivale spolu so Slovenskými elektrárňami prinášame školákom zaujímavú krátku prednášku o tom, ako ľudstvo kvôli energii devastuje Zem a jej atmosféru, vysvetľuje čo je to skleníkový efekt – ako vzniká a čo spôsobuje. Zároveň však ponúka návod, ako sa poučiť z chýb z minulosti a čo je potrebné urobiť na to, aby sme sa na našej planéte neuvarili. Pretože ona sa naozaj zohrieva – a to takým tempom, aké tu ešte nebolo. Zhodli sa na tom vedci aj politici. Veď ostatné dva roky boli podľa meraní na Zemi doteraz najteplejšie.

Junior festival

Riešenia poznáme – musíme obmedziť uhlíkovú stopu, ktorú zanecháva na planéte každý produkt a ľudská činnosť. V energetike pri výrobe elektriny musíme obmedziť zdroje, pri ktorých sa do ovzdušia dostávajú miliardy ton CO2 a iných skleníkových plynov a začať využívať „čisté zdroje“, medzi ktoré patria vodné, jadrové, či solárne elektrárne.

Je to na ľuďoch, či prijmú takéto opatrenia ešte pred tým ako bude neskoro. Mali by sme našu planétu zanechať obývateľnú aj pre generácie, ktoré prídu po nás a my vás milé deti naučíme, ako na to 😉 

Doteraz sme v rámci Junior festivalu vzdelali už niekoľko tisíc detí a tešíme sa na ďalšie!

Komentáre