Tohtoročné festivalové témy sú naozaj rôzne. Jednou z nich sú „smart cities“ alebo tzv. rozumné mestá. Prečo je potrebné riešiť túto problematiku? Odhaduje sa, že v roku 2050 bude vyše 65% svetového hospodárstva žiť v mestách. Podmienkou pre život v meste budúcnosti je udržateľnosť. Navrhnutie rozumných riešení pre mestá v budúcnosti je priam žiadané. K tejto téme sa vyjadruje a všetkých vás na festival Ekotopfilm – Envirofilm pozýva Ing. Pavol Frešo – predseda Bratislavského samosprávneho kraja (BSK).

„Vážení priatelia,

teším sa, že jednou z tém tohtoročného festivalu Ekotopfilm – Envirofiml je aj agenda tzv. „smart cities a regions“. Inteligentné mestá a regióny však nie sú len o najnovších výdobytkoch modernej techniky, ktoré nám sú zväčša predstavované. Ide aj o inovácie v oblasti ekológie a životného prostredia. 

Pavol Frešo

Presne v tejto agende je Bratislavský samosprávny kraj lídrom a naši župní poslanci schválili vo februári strategický dokument s opatreniami, ktoré napríklad v budúcnosti zabránia tragickým prívalovým povodniam, ktoré zasiahli región pred šiestimi rokmi. Katalóg adaptačných opatrení miest a obcí BSK na nepriaznivé dôsledky zmeny klímy, ako sa tento strategický dokument volá, slúži obciam a mestám v regióne ako podklad a predstavuje im vhodné opatrenia, ktorých zavedením môžu postupne odstraňovať či aspoň zmierňovať negatívne dôsledky klimatických zmien. Množstvo takýchto projektov sme už podporili aj v Bratislavskej regionálnej dotačnej schéme v schéme na Podporu rozvoja vidieka.

Toto však nie je priestor pre predstavovanie všetkých župných environmentálnych opatrení, ale priestor pre to, aby som vám zaprial nielen kultúrny zážitok, ale najmä obohacujúce sledovanie filmov. Aby sme si spoločne uvedomili, že ekológia a environmentalistika sa netýka len hŕstky aktivistov, ale nás všetkých. Nás všetkých, ktorí bývame na Zemi.“

Veríme, že vás téma „smart cities“ a udržateľnosti zaujíma a slová pána Freša vás aspoň trochu povzbudili prísť nás pozrieť. Vidíme sa 22. – 26. mája 🙂

Komentáre