Na Slovensku je veľa aktívnych skupín obyvateľov, ktorí venujú čas a energiu svojmu okoliu. V spolupráci s Nadáciou VÚB, ktorá je partnerom Ekotopfilmu pre projekt Junior festival, sme sa pozreli na niekoľko z nich.   

Hoci sa môžu zdať tieto príbehy „obyčajné“, práve takéto komunitné iniciatívy pomáhajú dokresľovať pozitívnu stránku obrazu o živote v našej krajine. O spolunažívaní, ktoré sa môže vďaka ľuďom s otvorenými očami a srdcom zlepšovať.

Viac priestoru pre riešenia v komunitách   

Desiatky občianskych združení, komunitných centier, škôl či obcí môžu každý rok spájať sily s Nadáciou VÚB. Tá sa zameriava dlhodobo na podporu komunít vo všetkých regiónoch. Len z programu Komunitné granty vyčlenila na tento účel dokopy už viac ako 350-tisíc eur.

  • Vďaka grantu vytvorili v neslávne známom bytovom dome Pentagon v bratislavskej mestskej časti Vrakuňa komunitnú miestnosť. Tá je určená pre všetkých slušných ľudí v dome, ktorým záleží na svojom susedstve a chcú aktívne bojovať za zmenu a lepšie vzájomné vzťahy.

  • ZŠ Lajosa Pongrácza v Šahách je jedným z príkladov, že vyučovanie na Slovensku sa stáva čoraz záživnejšie a viac sústredené na ekológiu. Rozprávková vtáčia záhrada, ktorú učitelia so žiakmi v rámci areálu vytvorili, pomáha u detí budovať lepší vzťah k prírode a mimo výučby slúži ako miesto, kde môžu tráviť viac času na vzduchu s kamarátmi.

  • Obľúbené verejné podujatie v hlavnom meste, Dobrý trh, sa minulý rok nieslo v znamení aktívneho susedstva a ekológie. Vďaka spojeniu s Nadáciu VUB ako partnerom pre komunity sa mohli miestni obyvatelia a prevádzky ešte viac zapojiť do originálneho susedského programu, ktorý vytvoril nenapodobiteľnú atmosféru pre 10-tisíce návštevníkov.

Zdroj: Marek Jančúch

Viac nádeje pre ľudí a rodiny, ktoré nemajú toľko šťastia

Ochota pomôcť slabším, znevýhodneným či tým najstarším spomedzi nás našťastie nie je hodnotou, o ktorej sa hovorí iba v rozprávkach. Na Slovensku rastie počet projektov neziskových organizácií, ktoré chcú ísť za týmto poslaním.

  • Počuli ste už o Dobrovoľníckej skupine Vŕba? Ide o skupinu takmer 30 ľudí, ktorí sa venujú nezištne a pravidelne sprevádzaniu dlhodobo chorých a hospitalizovaných pacientov s rakovinou v dvoch bratislavských nemocniciach. Ich práca si vyžaduje obrovské srdce ale aj silu a odolnosť. Príprava školení dobrovoľníkov, komunikácia s nemocnicami či pravidelné zásobovanie skladu boli sčasti financované aj z grantu od Nadácie VÚB.

  • Dobrá správa prichádza aj z východu krajiny. Rómskym rodinám s deťmi v obciach Zborov, Kecerovce a Muránska Dlhá Lúka sa venujú špeciálne vyškolené rómske ženy z občianskeho združenia Cesta von. Tieto vzdelané „omamy“ majú jasný cieľ – pomáhať s podporou nadácie miestnym mamám pri výchove a vštepiť ich deťom do 3 rokov základy pre lepší a perspektívnejší život.

  • V Košiciach a v Prešove fungujú centrá Dorka ako domovy pre ženy v núdzi. Nachádzajú sa tu aj dielne, v ktorých viacero žien šije originálne a praktické tašky z odpadových plachiet, ktoré predtým slúžili ako reklama. Ženy-matky tak majú možnosť privyrobiť si a podieľať sa na výrobe niečoho, čo má pre ostatných zmysel. Príbeh tašiek Dorka bags je naozaj neobyčajný. Preto sa tento ekologicko-sociálny projekt rozhodli podporiť aj vo VÚB.

Zdroj: Dorka bags

Ďalšie čítanie, reportáže a rozhovory o pozitívnych zmenách, ktoré sa okolo nás dejú, nájdete v online magazíne Nadácie VÚB www.srdcovky.sk.

VÚB je partnerom festivalu Ekotopfilm – Envirofilm. Za podporu festivalových aktivít ďakujeme.

Komentáre