Základná škola na ulici Školská v Handlovej je úplne obyčajná škola akých je na Slovensku celá kopa. Každé ráno ju navštevujú žiaci, aby sa dozvedeli o našej histórii, vedeli všetko zrátať, či spisovne sa vyjadrovať. Nie v každej škole, či triede, sa však učia o tom, čo sa odohráva na ulici pred každým domom. Žiaci tried II. A a II. B mali možnosť sa to dozvedieť.

Pani učiteľky Mgr. Havranová a Mgr. Kurišová najprv svojim žiakom vysvetlili na čo slúžia farebné smetné nádoby a kontajnery – modrý na papier, žltý na plastový odpad, zelený na sklo a červený na obaly z kovu. Po tom čo ich ľudia naplnia, prichádzajú na rad Technické služby a obsah nádob odvezú preč.

Nejeden z nás si spomenie, že ako dieťa túžil byť vodičom smetiarskeho auta, aby sa dozvedel, čo sa s tým všetkým smetím bude ďalej diať, keď sa auto stratí za rohom ďalšieho bloku domov. Teraz vieme, že sa dotrieďuje a ak je to možné, zhodnocuje sa a nachádza využitie ako surovina. Ako by to však vyzeralo, ak by tento systém nefungoval? Nebolo by jednoduchšie nechať všetok odpad ležať za mestom? Zakopať ho do zeme a tá si s ním už poradí? Žiaci zo Školskej si to vyskúšali.

Odpadky, ktoré sa stali predmetom školského projektu.

Spoločne vykopali jamu, do ktorej na 6 mesiacov uložili nevytriedený odpad – plastovú fľašu, ostatky zo zeleniny a ovocia, plechovku, použité servítky, kriedu a kožu, a všetko zasypali hrubou vrstvou zeminy. Dobu na čakanie si ,,skrátili‘‘ návštevou miestnych Technických služieb – HATER Handlová, kde na vlastné oči videli, ako sa na triediacej linke oddeľujú ešte potrebné plasty, papier, sklo a kovové obaly, ako sa lisujú a čakajú na odvoz do závodu, kde sa dajú opäť spracovať. Deti si uvedomili aká náročná je táto mravenčia práca spôsobená nezodpovednými ľuďmi, ktorí do nádob na papier pohádžu všetko, napríklad aj zvyšky jedla. Triedenie si spolu s pracovníkmi linky vyskúšali aj sami.

Žiaci pri triediacej linke.

Keďže sa v Handlovej nachádza aj továreň na výrobu vriec na odpad, zvedavosť zaviedla žiakov zo Školskej aj tam. Zažili si celý proces výroby od prania, mletia, cez tavenie, lisovanie, až po samotné balenie vriec do roliek.

Balíky vytriedeného odpadu, ktorý je pripravený na ďalšie spracovanie.

HATER Handlová spol. s r.o. okrem triediacej linky obhospodaruje aj skládku komunálneho odpadu. Pri ďalšej návšteve žiaci videli ako smetiarske autá privážajú tzv. zmesový komunálny odpad, ktorý už nie je vhodný na spracovanie. Stroj odpad roztláča a radlicou rozhŕňa a následne je zasýpavaný zemou, ďaleko od obydlí. Práce na skládke je veľa, komunálneho odpadu, ktorý končí na skládkach je stále viac ako triedeného.

Stav odpadu po šiestich mesiacoch.

Po dlhých 6 mesiacoch prišiel čas vykopať uložený ,,poklad‘‘ – odpadky, ktoré žiaci z Handlovej pochovali pod vrstvou zeme, aby sa presvedčili, ako dlho sa v prírode rozkladajú. Po odkopaní vrstvy zeminy našli sklo, plastové fľaše, plechovku a kriedu – veci vyrobené z materiálov, ktoré sa rozkladajú dlhšie, niektoré vôbec, a preto je potrebné ich triediť, aby nezaťažovali životné prostredie. Vďaka školskému projektu sa deti naučili, že odpad je potrebné triediť nielen kvôli znečisťovaniu, ale aj zhodnocovaniu, pretože opätovná výroba produktov z triedeného odpadu nevyčerpáva prírodné zdroje a zásoby nerastov, ktoré sú uložené v zemi.

Komentáre