Už ich prestalo baviť pozerať sa na voľne pohodený odpad v našej prírode, a preto sa partia mladých ľudí – dobrovoľníkov Novohradu rozhodla zorganizovať v nedeľu 29. septembra 2019 čistiacu brigádu v areáli Lučenských kúpeľov. Ich cieľom bolo zbierať odpad do plastových vriec. Na prekvapenie v tento oddychový deň prišlo na brigádu 80 dobrovoľníkov.

Zdroj: mesto Lučenec

Mesto Lučenec malo zastúpenie primátorkou, viceprimátorom, poslancami mestského zastupiteľstva. Konateľ mestských lesov sa postaral o občerstvenie. Už ich prestalo baviť pozerať sa na voľne pohodený odpad v našej prírode, a preto sa partia mladých ľudí – dobrovoľníkov Novohradu rozhodla zorganizovať v nedeľu 29. septembra 2019 čistiacu brigádu v areáli Lučenských kúpeľov. Ich cieľom bolo zbierať odpad do plastových vriec. Na prekvapenie v tento oddychový deň prišlo na brigádu 80 dobrovoľníkov. Mesto Lučenec malo zastúpenie primátorkou, viceprimátorom, poslancami mestského zastupiteľstva. Konateľ mestských lesov sa postaral o občerstvenie.

„Som veľmi nadšená, že takáto iniciatíva prišla zo strany mladých ľudí. Dali nám najavo, ako im nie je jedno, kde a ako žijú, a hlavne, že neprijali konzumný spôsob života, ale snažia sa vlastnými rukami prispieť k lepšej budúcnosti našej prírody. A mesto im bude pri takýchto ušľachtilých aktivitách vždy nápomocné. Takéto aktivity môžu byť spôsobom, ako ľudí motivovať k ochrane nášho životného prostredia. Teší ma, že o starostlivosť o naše verejné priestranstvá prejavuje záujem aj verejnosť, a zvlášť, keď ide o mladú generáciu,“ povedala primátorka mesta Alexandra Pivková.

Zdroj: mesto Lučenec

Mesto ponúklo mladým dobrovoľníkom svoju pomoc technickým zabezpečením. Poskytlo rukavice, vrecia na odpad, kontajner, pozvánku v Mestských novinách, propagáciu na www stránke a FB. Vyzbieraných bolo 150 kusov plných odpadových vriec. Trasa čistenia bola nasledovná: Lučenské kúpele – okolie chát – Mestské lesy – Modré zeme a späť. Dobrovoľníci vymysleli aj ďalšiu aktivitu. Vyzývajú k celoročným zberových akciám kolektívy a jednotlivcov, ktorí môžu po zbere odfotiť a nahlásiť počet nazbieraných vriec. Evidovať sa bude mesačný a ročný objem odpadu, koľko dobrovoľníkov sa zapojilo a kde bola čistiaca akcia. Odvoz vriec bude zabezpečovaný v spolupráci s mestom.

Mesto Lučenec a dobrovoľníci Novohradu v týchto dňoch už plánujú ďalšiu čistiacu akciu, ktorá sa uskutoční v novembri. Kto má záujem, môže sa pripojiť do skupiny na Facebooku: Dobrovoľníci Novohradu, cez Instagram, či emailom na adrese: dobrovolnicinovohrad@gmail.com.

Zároveň v období od 4.10.2019 do 21.10.2019 prebieha v meste Lučenec jesenné upratovanie, v rámci ktorého bude realizovaný zber objemných odpadov a drobných stavebných odpadov.

Komentáre