Bratislava, 27.05.2019 – OVB Allfinanz Slovensko je nielen dlhodobo najväčšia spoločnosť v oblasti finančného sprostredkovania, ale aj líder v elektronizácii dokumentov. Aktuálne už polovicu dokumentácie spracúva elektronicky.

Najnovším cieľom je vďaka biometrickému podpisu kompletne odbúrať všetky papierové dokumenty pri finančnom sprostredkovaní. V roku 2018 sa OVB podarilo biometricky podpísať už 25-tisíc dokumentov. A v tomto roku má ambíciu tento počet zdvojnásobiť.

Na podporu tohto cieľa vyhlásila spoločnosť novú iniciatívu: za každý biometricky podpísaný dokument venuje 10 centov do špeciálneho fondu na podporu festivalu Ekotopfilm – Envirofilm. „Uvedomujeme si, že aj my v OVB môžeme výrazne prispieť k ochrane životného prostredia na Slovensku. Aj nám záleží na prírodovednej a environmentálne gramotnosti mladých ľudí. Preto sme sa rozhodli usporené náklady venovať na environmentálne vzdelávanie, aktivity a pomáhať tak urobiť  zo Slovenska lepšie miesto pre život,“ hovorí predseda predstavenstva OVB Allfinanz Slovensko Jaroslav Vonkomer.

Elektronizáciou čiže úsporou na papieri, ušetrenými stromami, ktoré zostanú v lese namiesto vyťaženia a spracovania na celulózu a papier, môže byť práve vo finančnom sektore výrazná. Okrem samotnej viacstranovej zmluvy dostáva klient ku každému produktu protokol, podpisuje súhlas so spracovaním osobných údajov a v prípade investícií aj investičný rizikový dotazník. Každý dokument sa pritom spracúva v trojnásobnom prevedení – pre klienta, sprostredkovateľa a finančnú inštitúciu. V priemere môže pri biometrickom podpisovaní predstavovať úspora na jednu zmluvu a súvisiacu dokumentáciu až 20 listov papiera formátu A4. 

„Podporujeme a vítame každú zmysluplnú aktivitu, ktorá zamedzuje plytvaniu prírodných zdrojov a vedie k udržateľnosti, bez ohľadu na to, či s ňou príde jedinec alebo súkromná spoločnosť. Záleží totiž na zmene každého z nás. Takýto typ zmeny, elektronizácia zmlúv, je výborným a určite užitočným krokom k udržateľnému podnikaniu. Sme vďační novému partnerstvu a podpore OVB Allfinanz Slovensko, lebo vďaka nej budeme môcť posunúť festival a hlavne Junior festival do ďalších nových miest v rámci SR, kde doteraz ešte nebol,“ povedal Peter Lím, riaditeľ festivalu Ekotopfilm – Envirofilm.

O OVB Holding AG

Materská spoločnosť OVB Holding pôsobí v 15 európskych krajinách. V roku 2018 jej tržby medziročne vzrástli o 2,7 % na 231,3 mil. eur a EBIT dosiahol 13,2 mil. eur. V strednej Európe vzrástli príjmy z provízií medziročne o 6,7 % na 116,3 milióna eur. Prevádzkový príjem dosiahol rast 3,5 % na hodnotu 9,9 mil. eur. V roku 2018 OVB úspešne uzavrela akvizíciu v Belgicku, ktoré sa stalo 15. krajinou, v ktorej OVB pôsobí. Spoločnosť OVB Holding AG je kótovaná na frankfurtskej burze od júla 2006.

OVB Allfinanz Slovensko sú partnerom festivalu Ekotopfilm – Envirofilm. Za podporu festivalových aktivít ďakujeme.

Komentáre