.
Blog Alen z eko_inak

Keď sa povie arzén, tak si automaticky podaktorí z nás predstavia, ako v stredoveku postupne trávili nepriatelia svojich kráľov malými dávkami tohto jedu. Na zámkoch im ho zákerne podávali do čiaš vína a pripravovali postupnú otravu, ktorú nedokázali odhaliť ani ochutnávači jedla. Tento jed nezapácha, nemá farbu ani chuť. Napriek tomu, že sa dnes o tom nehovorí – arzén spôsobuje najväčšiu hromadnú otravu v histórii ľudstva. A týka sa to aj nás, Slovákov.

Voda obsahuje rôzne prírodné látky. Jedným z jej prvkov je aj arzén. Tento polokov sa nachádza v zemskej kôre. Problematická je jeho anorganická zlúčenina s kyslíkom. Vznikne toxická látka, ktorá je karcinogénna. Postupne ničí orgány a postihnutý pomalou otravou zomiera v bolestiach. Presne tak ako to je spracované v súťažnom dokumente festivalu Ekotopfilm – Envirofilm, ARZÉN – TICHÝ ZABIJAK.

.

Arzén predstavuje globálny problém. V oblastiach okolo Himalájí s ním bojujú viaceré krajiny. Najväčšie problémy spôsobuje v Bangladéši, v krajine so 160 miliónmi ľuďmi a veľkou chudobou. Každý rok je napadnutých viac ako dvadsať miliónov ľudí, stovky tisíc ľudí je vážne chorých a neoficiálne až 70 000 ľudí ročne zomiera. Uniknúť nemôžu, pomoc neexistuje, na vodné filtre nie sú financie.

Zúfalé zábery na chorých ľudí, ktorí našťastie nerozumeli po anglicky, keď vedci z Nemecka testovali ich jediný zdroj pitnej vody. Povrchová voda je znečistená, a tak im vláda navŕtala tri milióny studní. To je zdroj, odkiaľ sa arzén dostáva napovrch.

Bangladéš je jednou z najznečistenejších ekosystémov sveta. Ľudí je príliš veľa, chudoba obrovská. Nemeckí vedci ale zašli ďalej. Objavili toxické ryby, dobytok. Našli arzénové polia, kde sa pestuje ryža.

.

80% celosvetovej produkcie ryže pochádza z tejto lokality. Určite si väščina z vás pri nákupe nekontroluje pôvod ryže. Ak by ste to robili, pravdepodobne zistíte, že ryža pochádza práve odtiaľto. Arzénu sa v ryži dá zbaviť jej umývaním, preváraním a najlepšie sa arzénu zbavíte, keď ryžu necháte na noc odmočiť. Odkiaľ sa ale arzénu nezbavíte, sú ryžové chlebíčky, ktoré sú alternatívnou ,,zdravou” potravinou. Dennú konzumáciu odporúčajú  fitness tréneri  z dôvodu chudnutia a taktiež odborníci na výživu. Často ich dávame chrúmať aj deťom.

Nezávislé testovanie potravín tzv. Öko-Test pritom dlhodobo neodporúča ich dennú konzumáciu. V Európe nie je maximálny povolený limit pre obsah arzénu v ryži a v ryžových výrobkoch. Počas testovania vedci zistili,  že sa látka arzén nachádza vo viac ako polovici testovaných výrobkov v nebezpečných hodnotách.

.

V mojej domácnosti rozhodne túto  ‚racio‘ stravu viac nenájdete, budeme sa stravovať rozhodne čo najviac lokálne. Príďte si pozrieť dokumentárny film Arzén – tichý zabijak a presvedčte sa na vlastné oči, urobte si vlastný názor.

Komentáre