Automaty Kávomaty sú vhodné do domácností, úradov, firiem, inštitúcií, kancelárií, ktorým dokážu dotvoriť imidž. Výrobou teplých a chladených nealkoholických nápojov – kávy, čaju, instantných polievok, sirupových nápojov, kávových, čokoládových nápojov a poskytovaním služieb rýchleho občerstvenia dokážu zabezpečiť pitný režim a základný stravovací servis. Silnou stránkou firmy je znalosť trhu podložená prieskumom, skúsený a odborne zdatný manažment, stabilizovaný tím pracovníkov s viacročnými skúsenosťami v odbore.

Zdroj: kavomaty.sk

Spoločnosť Kávomaty s.r.o. okrem obchodných vzťahov rozvíja aj vzťahy spoločenské, podieľa sa v nemalej miere na správe vecí verejných, na rozvoji mesta i regiónu a podporuje neziskové organizácie, ktoré venujú ľuďom s hendicapom, sociálne odkázaných, najmä deťom, napr. UNICEF, Slovenskú humanitnú radu a našu tour festivalu Ekotopfilm – Envirofilm, za čo ďakujeme.

Komentáre