Odpady sú téma, ktorá sa týka každého jedného z nás. Ako je na tom mesto Ružomberok, čo sa separácie týka, oproti zvyšku Slovenska? Aké sú trendy vo svete? Slovensko je v recyklácii na chvoste zoznamu členských krajín EÚ, čo môže pre nápravu urobiť jednotlivec a ako tomuto stavu môže napomôcť samospráva?

Mesto Ružomberok nedávno spustilo prevádzku kompostárne, biologicky rozložiteľný odpad tak nemusí končiť na skládke, ako vieme bioodpad zhodnotiť? Odpovede na tieto a ďalšie otázky súvisiace s odpadmi sa dozviete v našej diskusii. Pozvanie do diskusie prijali Michal Praženica (zástupca mesta), Branislav Moňok (predseda združenia Priatelia Zeme) a Tomáš Jaššo zo spoločnosti Slovanet.

Zdroj: pixabay.com

Jedným z diskutujúcich bude zástupca mesta, Michal Praženica: “Výsledky odpadového hospodárstva mesta Ružomberok nie sú najhoršie, čo sa Slovenského priemeru týka. Umiestnenie Ružomberka mierne nad Slovenským priemerom však zďaleka nie je uspokojivé, keď vieme dosahovať lepšie výsledky a ani z ďaleka sa nepribližujeme popredným krajinám EÚ. Nie je to však len úlohou samosprávy, samospráva môže poskytnúť lepšiu infraštruktúru a podnietiť občanov k triedeniu odpadu, rozhodnutie však musí spraviť jednotlivá domácnosť. Aké sú plány mesta na nasledujúce roky a aké inovácie v odpadovom hospodárstve chystáme sa dozviete na mojej prezentácií.”

O osobné skúsenosti sa s nami príde podeliť Branislav Moňok, podpredseda organizácie občianskeho združenia Priatelia Zeme, ktorý sa zaoberá kompostovaním už 25 rokov.

“Príjemným poznaním pre mňa bolo, že aj domácnosti na Slovensku vedia viesť plnohodnotný život s minimom odpadov. Stačí trocha chcieť, poobzerať sa po možnostiach v našom okolí a zistíme, že vieme predchádzať vzniku odpadov, vzniknuté odpady triediť a biologické odpady kompostovať.. Samozrejme, to nepríde samé. Treba zmeniť niektoré svoje dlhoročné návyky a hlavne pohľad na odpady ako také. A čo za to? Pravdepodobne nič iné, iba čisté svedomie a dobrý pocit, že sme niečo urobili pre životné prostredie a budúce generácie – ale aj to stojí za to..”

Branislav Moňok

Ďalším diskutujúcim bude Tomáš Jaššo – riaditeľ pre business development zo spoločnosti Slovanet.

Tomáš Jaššo

„Trendom súčasnosti je budovanie infraštruktúry, ktorá pomáha mestám zvyšovať kvalitu života, zlepšením prostredia v ktorom občania žijú, skvalitnením služieb a zjednodušením vykonávaných činností. Existuje množstvo riešení, ktoré sú nápomocné v každodennom živote. Sú založené na zbere dát, ich vyhodnotení a vykonávaní opatrení vyplývajúcich zo zozbieraných údajov. Jedine na základe relevantných dát môže mesto zabezpečiť opatrenia, ktoré budú mať reálny efekt. Mestá na Slovensku, ako aj väčšinu miest vo svete trápia podobné problémy. Tromi hlavnými sú odpad, zber a jeho následné spracovanie, doprava a parkovanie a kvalita ovzdušia. V každej z týchto oblastí s vami vieme prediskutovať, aké sú možnosti riešení a aké sú skúsenosti z iných miest v rámci Slovenska, ale aj sveta.“

Pozvaní diskutujúci nám predstavia problematiku odpadového hospodárstva v meste Ružomberok, vyhodnotenie dosiahnutých úspechov za posledné obdobie a porovnanie s priemerom na Slovensku. Spoločne budeme hľadať možnosti, aby naše prostredie, v ktorom žijeme, bolo čistejšie, krajšie, zdravšie a najmä bez odpadov.

Ak vás téma odpadov zaujala, čakáme vás milí návštevníci, v Kine Kultúra. Vstup je u nás ZADARMO!

Komentáre