Do Rožňavy prichádzame s naším festivalom 4. apríla. V Divadle Actores vás budeme čakať s úžasným programom. Okrem dokumentárnych filmov z celého sveta budeme „mimo plátna“ riešiť tému odpadov.

Slovensko je v recyklácii na chvoste zoznamu členských krajín EÚ. Recyklujeme žalostných 12% odpadu, zvyšok končí na skládkach. Európskym priemerom je 32% (2012). Švédsko nedávno ohromilo 99% úspešnosťou v zhodnocovaní a recyklovaní odpadu, Dánsku sa darí zrecyklovať 45% odpadu. Ako vieme na Slovensku toto číslo spoločnými silami zvýšiť? Hostia: Stanislav Ďuriček z NATUR-PACK, a.s. nás uvedie do problematiky separovaného odpadu v samosprávach, porozpráva a zodpovie otázky týkajúce sa nového zákonu o odpadoch. 

Stanislav Ďuriček

RNDr. Peter Krasnec, PhD., MBA, prezident Asociácie podnikateľov v odpadovom hospodárstve nám porozpráva koľko odpadu sa vyprodukuje na Slovensku v porovnaní s celým svetom. Priblíži nám nakladanie s odpadmi, ako aj rozličné formy environmentálneho vzdelávania v oblasti odpadov.

Peter Krasnec

Medzi nami privítame aj hostí zo spoločnosti Brantner Gemer s.r.o.. Obchodný riaditeľ spoločnosti – Pavel TörkölyIng. Ján Sisik – konateľ spoločnosti Brantner nám predstavia ciele spoločnosti Brantner v regióne Gemer a tieto aktivity: komunálne odpady – triedený zber, odpad zneškodnený skládkovaním, nakladanie s odpadmi v meste Rožňava,  zber a nakladanie s biologicky rozložiteľným odpadom v meste, zberný dvor, školské a mobilné výkupy papiera, štandardy zberu triedeného odpadu a odpovedia vám na všetky otázky, ktoré vás budú zaujímať.

Pavel Törköly 

Ján Sisik

Pevne veríme, že vám téma odpadov nie je ľahostajná a prídete si s nami 4. apríla o 18:00 v Divadle Actores o tom podiskutovať 🙂 Tešíme sa na vás!

Komentáre