Do Dunajskej Stredy zavítame s naším festivalom 22. marca. Okrem dokumentárnych filmov z celého sveta prinášame návštevníkom program Mimo plátna, kde sa spoločne dozvieme AKO DOSTAŤ SLOVENSKO NA EURÓPSKU ÚROVEŇ?

Slovensko je v recyklácii na chvoste zoznamu členských krajín EÚ. Recyklujeme žalostných 12% odpadu, zvyšok končí na skládkach. Európskym priemerom je 32% (2012). Švédsko nedávno ohromilo 99% úspešnosťou v zhodnocovaní a recyklovaní odpadu, Dánsku sa darí zrecyklovať 45% odpadu. Ako vieme na Slovensku toto číslo spoločnými silami zvýšiť? 

.

Odpady boli, sú a budú. Medzi našich hostí privítame odborníka Peťa Krasneca z Asociácie podnikateľov v odpadovom hospodárstve, ktorý nám predstaví, koľko odpadu sa vyprodukuje na Slovensku v porovnaní s celým svetom. Priblíži nám nakladanie s odpadmi, ich separáciu a recykláciu, ako aj rozličné formy environmentálneho vzdelávania v oblasti odpadov. 

Ľadoborec a otužilec Peťo Krasnec

K Peťovi sa pripojí a zastúpi mesto Dunajská Streda – Gábor Inczédiktorý pracuje na Mestskom úrade na technickom a investičnom oddelení ako odborný referent. Okrem každodennej, možno povedať že bežnej práce na úrade, sa venuje problematike odpadového hospodárstva. Spolupracuje na zvýšení efektivity separovaného zberu.

Už po škole sa zaoberal zberom použitých jedlých olejov a tukov, neskoršie a čiastočne aj doteraz sa venuje problematike živých vôd – odbahnenie biotechnológiou, bioremediácia. Venuje sa aj nabíjacím staniciam pre elektroautomobilov. Taktiež v Dunajskej Strede rozbehol selektívny zber jedlých olejov a tukov na základných školách a na mestskom úrade. Túto činnosť má v pláne rozšíriť aj na materské školy. Na diskusii sa veľmi rád pobaví o plánovanom zbernom dvore či iných aktivitách, ktoré vás budú zaujímať. 

Gábor Inczédi

Ak sme vás našou programovou ponukou zaujali, príďte nás pozrieť. Čakáme vás o 18:00 v Mestskom kultúrnom stredisku Benedeka Csaplára. 

Komentáre