Nakladanie s odpadmi zrkadlí úroveň našej kultúry. Efektivitu ovplyvňuje okrem dobre fungujúceho systému aj uvedomelosť a kultúrna vyspelosť občanov. Slovensko je v recyklácii na chvoste zoznamu členských krajín EÚ. Recyklujeme žalostných 23% odpadu, zvyšok končí na skládkach. Do roku 2020 sme sa zaviazali zvýšiť mieru recyklácie na 50%. Ako vieme na Slovensku toto číslo spoločnými silami dosiahnuť?

Dozviete sa na festivale v Handlovej 16. októbra 2018 v Kine Baník o 18:00.

Zdroj: pixabay.com

Veľkú časť komunálneho odpadu v našich domácnostiach tvorí biologicky rozložiteľný odpad, ktorý končí nezhodnotený na skládke alebo v spaľovni. Ako vieme bioodpad zhodnotiť? Kompostovaním!

“Kompostovanie považujem za technológiu, ktorá patrí medzi najpriaznivejšie pre životné prostredie. Môže prebiehať na veľkých priemyselných kompostárňach, na záhradách, pred bytovým domom, ale aj napr. v kuchyni v našom byte. Je to teda spôsob, ako si aj laici, bez zložitých technológií dokážu zrecyklovať svoje biologické odpady. Z odpadov, ktoré tvoria 40 až 50 % hmotnosti našich odpadových nádob, si takto dokážeme svojpomocne vyrobiť užitočnú vec – kompost. Stačí len chcieť, ‘’ vysvetľuje Branislav Moňok z občianskeho združenia Priatelia Zeme, ktorý prijal pozvanie do festivalovej diskusie.

Branislava Moňoka v diskusii doplní Blažej Litva z miestnej spoločnosti HATER-HANDLOVÁ spol. s r.o., ktorý priblíži lokálne reálie: ,,V rokoch 2006 – 2017 bolo preinvestovaných viac ako 640 tisíc eur so zameraním hlavne na separáciu pevných odpadov. Za tento čas bolo vytriedených viac ako 8800 ton papiera, plastov, skla, kovových obalov a tetrapakových obalov. V roku 2018 sa investícia navýšila o 1 milión eur do vybudovania infraštruktúry a zavedenia triedenia biologicky rozložiteľného odpadu z komunálneho odpadu a vybudovania kompostovacej plochy na výrobu kompostu. Spustenie zberu a kompostovania začne v roku 2019.’’

Ako je na tom mesto Handlová, čo sa separácie a kompostovania týka, oproti zvyšku Slovenska? Ako kompostovať v meste, v rodinných domoch či bytových domoch? Odpovede na tieto a ďalšie otázky súvisiace s odpadmi sa dozviete na diskusii Odpad ako cenný zdroj v utorok 16. októbra 2018 o 18:00 v Kine Baník v HandlovejVstup na diskusiu je voľný.

Komentáre