Zdroj: alpinet.sk

Spoločnosť ALPINET a.s. je od začiatku vzniku svojej činnosti zameraná vystupovať ako vyšší dodávateľ stavieb v tuzemsku a v zahraničí v oblasti energetiky, chemického a potravinárskeho priemyslu, energetických zariadení, skladových nádrží a oceľových konštrukcií. Rozhodnutia akcionárov a manažmentu spoločnosti vedú k správnym krokom  smerujúcim k zvýšeniu konkurenčnej schopnosti akciovej spoločnosti a vďaka nej zabezpečiť jej dlhodobú perspektívu. Dlhoročné odborné skúsenosti, odhodlanosť vysoko profesionálny prístup všetkých pracovníkov, spokojnosť doterajších zákazníkov a výsledky činnosti sú zárukou kvality dodávaných služieb firmou Alpinet.

Spoločnosti Alpinet ďakujeme za podporu festivalu Ekotopfilm – Envirofilm.

Komentáre