Dopravu využíva každý z nás dennodenne. Významne ovplyvňuje kvalitu života a ovzdušia v rámci mesta. Príďte diskutovať a vypočuť si, aké zmeny sa plánujú v meste Senica. Národný cyklokoordinátor Peter Klučka, ktorý podporuje rozvoj cyklodopravy slovom aj bicyklom, nám porozpráva ako je to u nás a vo svete. Mirety Dian (Zelený bicykel) priblíži úspešný systém zdieľaných bicyklov z Prievidze, Andrea Lacková (Cykloprojekt) predstaví projekt cyklistickej dopravy mesta Senica, spoločnosť Hílek porozpráva o možnostiach elektromobility v meste a jej význame a firma Dema nám porozpráva viac o elektrobicykloch.

Zelený bicykel je pravý, slovenský systém zdieľaných bicyklov (bike sharing), za ktorým stoja dvaja bratia Mirety a Jaroslav Dian. Od roku 2016 investovali do projektu nielen svoje peniaze, ale i viac ako 10.000 hodín práce. Sú držiteľmi viacerých ocenení ako napr. Zelená firma roka (Via Bona), Efektívne trvalé opatrenia (Ministerstvo hospodárstva SR).

Mirety Dian

Mirety Dian podniká v oblasti služieb viac ako 15 rokov a stojí za viacerými úspešnými projektami. V súčasnosti sa naplno venuje už len problematike a vývoju bike sharingu.

Spoločnosť Cykloprojekt s.r.o. ponúka komplexné dopravno-inžinierske riešenia cyklistickej dopravy, pričom poskytujeme podporu v rámci celého procesu od myšlienky až po realizáciu vrátane zabezpečenia podkladov a prieskumov. Ing. arch. Andrea Lacková nám projekt predstaví bližšie.

Andrea Lacková

Andrea Lacková figuruje v spoločnosti Cykloprojekt ako junior projektant so špecializáciou na spracovanie urbanistických štúdií a územnoplánovacích podkladov orientovaných na rozvoj a podporu cyklistickej dopravy, resp. trvalo udržateľnej mobility. Okrem toho je aj študentkou doktorandského stupňa štúdia na Ústave Urbanizmu a Územného plánovania Fakulty Architektúry na Slovenskej Technickej Univerzite.

Ďalším rečníkom na tému udržateľná doprava bude národný cyklokoordinátor Peter Klučka.

Peter Klučka

Do Senice príde bicyklom a vlakom. Jeho úlohou je vytvárať podmienky pre rozvoj cyklistickej dopravy a cykloturistiky na Slovensku v komunikácii a kooperácii so všetkými relevantnými subjektmi na Slovensku tak, boli v súlade s vládnym dokumentom „Národná stratégia rozvoja cyklistickej dopravy a cykloturistiky na Slovensku“.

O elektrobicykloch – ich prínose, súvislostiach a príležitostiach nám príde porozprávať firma Dema. DEMA sa už 25 rokov venuje predaju a výrobe bicyklov pod vlastnými značkami a výrobe bicyklov pre iné značky zo zahraničia. Okrem iného DEMA už niekoľko rokov pripravovala vlastný koncept elektrobicyklov. V tejto sezóne boli na trh uvedené prvé sériové modely s vlastným elektromotorom a vlastnou koncepciou rámu s integrovanou batériou. Bicykle vzbudili veľký záujem a napriek tomu, že plánovaná výroba bola zdvojnásobená, dopyt vysoko prevyšoval výrobu. Elektrobicykle predstavujú pre celé bicyklové odvetvie nový impulz, ktorý svojou razanciou nemá obdobu. Je to len bublina, ktorá je aktuálne živená vysokopríjmovými skupinami, alebo je to skutočne budúcnosť cyklistiky? Bude to znamenať nové príležitosti? A aké?

Richard Likavčan – obchodný riaditeľ Dema Senica a.s.

Aký je rozvoj a podpora cyklistickej dopravy v meste Senica?

Mesto Senica má spracovaný územný generel cyklistickej dopravy a aktuálne spracúva dokumentáciu pre územné rozhodnutie – pre konkrétnu cyklotrasu identifikovanú v rámci generelu. Územný generel je strategický dokument – obrazne povedané prvé vážne gesto zo strany mesta, že chce cyklistickú dopravu riešiť naozaj seriózne, že chce zadefinovať svoju víziu a následne ju postupne aj zrealizovať.

Čo vlastne obsahuje taký územný generel, aký je jeho účel a aká je šanca, že sa jeho vízia zrealizuje? Informácie zo zákulisia jeho tvorby, základné údaje o ňom a jeho obsahu vám prinesie jeden zo spracovateľov generelu. Tiež sa dozviete niečo o pripravovanej dokumentácii pre územné rozhodnutie – o ktorú cyklotrasu pôjde, ktoré významné lokality bude prepájať a ako prispeje k rozvoju cyklistickej dopravy v Senici.

Bude to naozaj zaujímavé 🙂 Čakáme vás 15. júna o 18:00 v Dome kultúry Senica. Vstup je ZADARMO!

Komentáre