Nakladanie s odpadmi zrkadlí úroveň našej kultúry. Efektivitu ovplyvňuje okrem dobre fungujúceho systému aj uvedomelosť a kultúrna vyspelosť občanov. Slovensko je v recyklácii na chvoste zoznamu členských krajín EÚ. Recyklujeme žalostných 12% odpadu, zvyšok končí na skládkach. Európskym priemerom je 32% (2012). Švédsko nedávno ohromilo 99% úspešnosťou v zhodnocovaní a recyklovaní odpadu, Dánsku sa darí zrecyklovať 45% odpadu. Ako vieme na Slovensku toto číslo spoločnými silami zvýšiť? Ako je na tom mesto Šamorín, čo sa separácie týka, oproti zvyšku Slovenska? 

Zdroj: pixabay.com

Milí festivaloví návštevníci, pozývame vás na zaujímavú diskusiu o odpadoch s názvom „Z 12% na 50% – Od triedenia k recyklovaniu“, kde nám na všetky otázky odpovedia hostia Ing. Arnold Kocsis, vedúci oddelenia životného prostredia MsU Šamorín a Peter Krasnec z Asociácie podnikateľov v odpadovom hospodárstve. Prednáška sa bude konať na našom festivale 14. decembra v Šamoríne o 18:00 v Tuli Cinema v známom areáli x-bionic® sphere. Vstup zadarmo!

Komentáre