Voľby do Európskeho parlamentu, ktoré sa konali v máji tohto roku, podporilo svojou účasťou necelých 22 % obyvateľov nášho mesta. Vzhľadom na to, že dovedna sa o hlasy voličov uchádzalo 31 strán, po voľbách zostali stovky kilogramov nevyužitých hlasovacích lístkov. Mesto sa rozhodlo ísť ekologickou cestou a dať im druhú šancu.

Zdroj: www.dubnica.eu

V meste Dubnica nad Váhom sa nachádza spolu 19 okrskových volebných komisií. Do každej komisie bolo priradených 31 balíkov hlasovacích lístkov po tisíc kusov. Spolu to je takmer 590-tisíc hlasovacích lístkov. „Na základe dopytu zo škôl, ako aj správy o podobnom využití lístkov v iných slovenských mestách sme sa po preverení možností rozhodli poskytnúť nevyužité hlasovacie lístky školám, ktoré ich ešte využijú na kreslenie, prípadne na inú tvorivú činnosť žiakov,“ priblížil odborný referent organizačných činností Milan Dohnanský. Zároveň dodal, že nevydané obálky po voľbách po uplynutí zákonnej lehoty mesto rozdáva školám už dlhé roky. K rozdávaniu nevydaných hlasovacích lístkov mesto pristupuje po prvýkrát, a to na základe ich veľkého zostatku po voľbách do europarlamentu.

Smerodajným bol v tomto prípade Pokyn na úschovu hlasovacích lístkov a iných volebných dokumentov z volieb do Európskeho parlamentu 2019 vydaný Ministerstvom vnútra SR, v ktorom sa uvádza, že všetky takéto hlasovacie lístky a obálky môžu byť po 30. júni 2019 odovzdané na zničenie bez vyraďovacieho konania.

Na voľbách do Európskeho parlamentu 2019 sa zúčastnilo 4213 obyvateľov nášho mesta, ktorým bolo vydaných viac ako 130-tisíc hlasovacích lístkov. O zvyšné lístky sa tak môžu uchádzať školy prostredníctvom kontaktu s oddelením všeobecnej vnútornej správy.

Komentáre