Myslíte si, že triedenie odpadu je len módny výstrelok posledných rokov? Potom počítajte s tým, že vaše poplatky za odvoz odpadu porastú. Nehovoriac o následkoch na životné prostredie a vaše zdravie.

Podľa údajov Štatistického úradu SR vyprodukuje každý obyvateľ Slovenska ročne približne 348 kg komunálneho odpadu a toto množstvo z roka na rok narastá. Problémom je, že takmer 70 % tohto objemu končí nevytriedených na skládkach. Skutočnosť, že na Slovensku pristupujeme k otázke separovaného zberu naozaj „vlažne“, sa viditeľne odráža na stave životného prostredia. Odpad na skládke sa rozpadá celé desaťročia a počas tohto procesu unikajú mnohé životu nebezpečné látky do pôdy, vzduchu aj vodných tokov, čo z dlhodobého hľadiska prináša aj negatívne dôsledky na ľudské zdravie. Ak teda pôjdete najbližšie vysypať svoj smetný kôš, vytrieďte jeho obsah podľa nasledujúceho návodu. Farebné kontajnery sa totiž celkom určite nachádzajú aj v blízkosti vášho bydliska. Radí Lívia Burzová zo spoločnosti SEWA, a.s.

Do žltej nádoby: plasty

Keď budete mať chuť hodiť prázdnu plastovú fľašu do komunálneho odpadu, spomeňte si na jedno alarmujúce číslo. Už teraz je v Pacifiku 6-krát viac plastu ako planktónu. Zdá sa vám Pacifik ďaleko? Tak potom počítajte s tým, že každá vyhodená fľaša sa bude na skládke za mestom rozkladať minimálne 400 rokov. Ak však fľaše vyhodíte do žltého kontajnera, z 30 zrecyklovaných kusov môže byť vyrobená napríklad flísová mikina.

Do modrej nádoby: papier

Ak máte deti, určite vám záleží na ich budúcnosti. Vedeli ste napríklad, že jednorazové detské plienky sa rozkladajú až 450 rokov? Aj preto mnohí rodičia začínajú preferovať látkové. Ak už malé deti nemáte, skúste ich svojim príkladom viesť aspoň k tomu, aby do komunálneho odpadu nevhadzovali noviny, časopisy či kartónové obaly. Tisíc kilogramov zrecyklovaného papiera z modrého kontajnera zachráni až 17 stromov pred výrubom.

Do zelenej nádoby: sklo

Kým spomínané PET fľaše už zamorili oceány, tie sklenené v životnosti rozhodne nezaostávajú. V prírode sa sklo rozkladá až po viac ako 4000 rokoch! Pritom fľaše a poháre sú 100 % recyklovateľná surovina, ktorá sa dá spracovávať donekonečna. Ak skončí v správnej – zelenej – nádobe.

Pozor, elektro a batérie do koša nepatria!

Vedeli ste, že podľa niektorých prieskumov sa v priemernej domácnosti nachádza až 49 kusov použitých batérií? Tie obsahujú rôzne ťažké kovy, ktoré sú extrémne toxické pre ľudí aj pre životné prostredie. Nepatria preto do zmiešaného komunálneho odpadu. Podobne je to so starými elektrospotrebičmi, ktoré ľudia často odkladajú na povaly či do pivníc. Aj tie patria na recyklačnú linku, kde sú odborne rozobraté a hodnotné časti opätovne využité. Ako teda postupovať?

Batérie patria do špeciálnych zberných nádob v elektropredajniach, odovzdať ich však môžete aj v každej predajni, kde predávajú nové batérie alebo na zberný dvor. Veľký elektroodpad vám zoberú v predajni pri kúpe nového výrobku, malé elektrozariadenia môžete tiež zaniesť do elektropredajne aj bez povinnosti kúpy nového produktu, prípadne na zberný dvor. Ak ste živnostník, inštitúcia alebo firma, môžete požiadať o bezplatný odvoz elektroodpadu. Rovnakú možnosť majú školy a vzdelávacie inštitúcie (materské školy, centrá voľného času, detské domovy, reedukačné centrá a pod.), ktoré navyše za odovzdaný elektroodpad môžu získať ako odmenu športové lopty.

Poslaním spoločnosti SEWA, a.s. je ponúkať vysoko kvalitné a nákladovo efektívne riešenia recyklačných služieb ako benefit pre výrobcov, členov, spotrebiteľov a v neposlednom rade aj pre životné prostredie a spoločnosť. Ďakujeme jej za podporu festivalu Ekotopfilm – Envirofilm a všetkým našim čitateľom odkazujeme: Nepodceňujte triedenie odpadu! 🙂

Komentáre