Zdroj: navrat.sk

Nie každé dieťa má šťastie vyrastať so svojimi rodičmi. Sú medzi nami aj deti, ktorých rodičia sa o ne žiaľ z rôznych dôvodov nemôžu, nechcú alebo nevedia postarať, a tak sa ocitajú mimo svojej vlastnej rodiny, v inštitucionálnej starostlivosti – detských domovoch. Opustené deti, ktorých vzťahy s blízkymi osobami už raz boli pretrhnuté, nevyhnutne potrebujú znovunadviazať hlboké a bezpečné vzťahy, ktoré budú pretrvávať. Tieto vzťahy im nenahradia jednorázové aktivity, ktoré im prinášajú iba krátkodobé potešenie, pretože to, čo im skutočne pomôže je jedine trvalý a milujúci vzťah s rodičmi.

Návrate, o.z. sú presvedčení, že jediný domov pre dieťa je rodina. Význam vidia v budovaní a podpore vzťahov v rodine, a preto venujú celú svoju energiu tomu, aby všetky deti, i tie, o ktoré sa z rôznych dôvodov nemôžu starať ich vlastní rodičia, prežívali svoje detstvo v náhradných rodinách schopných poskytnúť deťom vzťah založený na bezpečí a láske.

Občianske združenie Návrat je nezisková organizácia, ktorá 24 rokov presadzuje a podporuje návrat opustených detí (z inštitúcií) do rodín, a sprevádza a podporuje rodiny v ohrozenej situácii. „Sme presvedčení, že jedine rodina so stabilnými milujúcimi rodičmi dokáže dieťaťu zabezpečiť zdravý vývoj, a tým aj plnohodnotné a šťastné detstvo.“

O čo ide ľuďom v Návrate už 24 rokov?

NACHÁDZAJÚ RODINU OPUSTENÝM DEŤOM a pripravujú rodiny ochotné prijať k sebe dieťa, ktoré nemôže vyrastať so svojimi rodičmi. Náhradným rodinám poskytujú sprevádzanie, odborné poradenstvo a terapie, ktorých cieľom je napomáhať preliečiť „boľačky“ detí, ktoré si do rodiny nesú a rodičom lepšie im porozumieť.

ZACHRAŇUJÚ VZŤAHY V BIOLOGICKÝCH RODINÁCH, aby deti nestratili svoju rodinu a vzťahy v nej. Rodinám, ktoré si s problémami nevedia poradiť sami napomáhajú na ceste k úprave svojich podmienok aby sa tak predišlo vyňatiu detí z rodiny, ktoré pre ne znamená traumu.

PRESADZUJÚ SYSTÉMOVÉ ZMENY, aby sa zlepšila situácia opustených a ohrozených detí na Slovensku a podporovali sa výhradne rodinné riešenia pre ne. Sú členmi expertných skupín, ktoré tvoria konkrétne zákony, venujeme sa vzdelávaniu, tematickými komunikačnými kampaňami sa snažia meniť verejnú mienku, podporovať rodičovstvo a pochopenie potrebám detí.

Ako vyzerá práca v Návrate v číslach a čo sa za 24 rokov poskytovania odborných služieb pre rodiny podarilo?

  • Každoročne pomáhajú vyše 300 deťom z ohrozených rodín.
  • Našli náhradnú rodinu pre 1 000 detí so špeciálnymi potrebami.
  • Zaviedli do praxe profesionálne rodiny, kde dnes vyrastá 1 400 detí.
  • Poskytujú dlhodobé odborné poradenstvo a špeciálne terapie viac ako 750 náhradným rodinám.
  • Založili Kluby náhradných rodín, ktoré sa dnes realizujú v 22 mestách. 

Zdroj: navrat.sk

Trvalý návrat nie je o peniazoch
To, o čo ľuďom v Návrate ide, je VZŤAH. Vzťah dieťaťa s milujúcim rodičom, ktorí sa buduje dlhodobo a zmysel má vtedy, keď pretrváva. Ich misiu pomáhať vytvárať a podporovať ,,trvalé” vzťahy medzi rodičmi a deťmi môžete podporiť formou trvalého návratu. Práve pravidelné darcovstvo im totiž umožňuje dlhodobo a trvalo plánovať naše služby rodinám a promptne reagovať na potreby rodín a detí v ktoromkoľvek čase či regióne.

Mesačná finančná podpora v akejkoľvek výške má pre Návrat o.z. veľký význam, pretože pravidelné darcovstvo pre nich znamená, že ich služby pre rodiny nemusia redukovať kvôli nedostatku finančných prostriedkov. S podporou môžu rátať aj do budúcnosti, a tak lepšie plánovať naše služby pre rodiny.

Staňte sa aj vy trvalým darcom a zmeňte život detí na Slovensku.
Podporte organizáciu akoukoľvek sumou mesačne na účet  SK14 3100 0000 0040 0045 8116.

Prečítajte si viac o možnostiach pomoci na webe Návratu www.navrat.sk/pomozte.

ĎAKUJEME.

Komentáre